Szervezeti neurózisok

Kets de Vries és Miller nyomán tekintsük át röviden azokat a tipikus szervezeti működési zavarokat (a klinikai pszichológia terminusaiban).

  • A paranoid szervezeti stílus: Jellemzői a túlzott gyanakvás, bizalmatlanság és fokozott éberség. Nem bízik senkiben, folyamatosan keresi az okokat, megerősítéseket, és sokszor meg is találja a gyanakvása okát. A folyamatos gyanakvás miatt kialakít egy kishálózatot, túlzó ellenőrzési struktúrát a szervezeten belül. A döntés előkészítésben túl sok a redundáns elemzés. A hatalom forrása minden esetben a felső vezetés kezében összpontosul. Stratégiáját a túlzott kockázatkerülés, reaktív diverzifikáció jellemzi. Szervezeti változás során nagyon óvatos, jellemző a vezetői félelem az információk kiszivárogtatásától.
  • A kényszeres szervezeti stílus: Jellemzői a túlzott perfekcionizmus, merevség és az autoriter vezetés. Folyamatos ellenőrzések, befelé fordulás és látens határozatlanság is jellemzik. Gyakori a túlzott standardizálás és az indokolatlan, formális információs rendszerek. Döntéseket csak a helyzet teljes tisztázása után hoznak. Az információszerzést gondosan megtervezik. A vezetés a felső vezetéstől részben átkerül a vezető munkatársakhoz, akik ezért számon kérhetőek lesznek. Hosszú távú stratégiáját részletesen megtervezik. Mindenféle változási folyamathoz túl merev.
  • A hiszteroid szervezeti stílus: Jellemzői a túlzott dramatizálás és nárcizmus. Fontos az imponálás külső és belső szférákban egyaránt. Felületesség jellemzi. Általában új vállalkozásoknál jellemző a növekedési szakaszban. Strukturálisan primitívnek mondható. Irányítása általában intuíciókon, megérzéseken, ösztönökön alapszik. Sokszor meggondolatlan döntéseket hoznak. Vezetőjük általában narcisztikus, minden lehetőségre azonnal reagál. Ütemes növekedés helyett inkább óriási ütemű burjánzás jellemzi. Potenciális veszélyt jelent, hogy a vezető általában nem hajlandó felismerni a változási igényt.
  • A depresszív szervezeti stílus: Jellemző rá a szervezeti értéktelenség érzése, és a munkavállalói motiválatlanság, reménytelenség, pesszimizmus. Jellemzőek a formális működési rutinok és a vezetés nélküli hierarchia. Általában a vezető kegyét keresik a beosztottak, akik egymással is küzdenek az elismerésért. Jellemző rá a vezető gyengesége, a vezetés hiánya. Stratégiája hiányos, vagy céltalan. Túlzottan lekötik az apró, formális ügyek. Általában nem történik tartalmasabb változás a szervezetben, nincs rá motiváció.
  • A skizoid szervezeti stílus: Jellemzői az elidegenedés, szenvtelenség és a közömbösség szervezeten belül és kívül egyaránt. A szervezetben a céltalanság az uralkodó. A munkavállalókat általában frusztrálja az cég iránti érzelmi elköteleződés. A beosztottak között politikai játszmák az általánosak, küzdenek a vezető kegyéért. Szintén hiányzik a vezetői határozottság, vezetői vákuum alakulhat ki. Felerősödnek az egyéni célok és hatalmi játszmák. A fejlődés nagyon csekély, és gyakran ellenállásba is ütközik.

Természetesen nincs olyan szervezet, amely teljességgel mentes ezektől a működési zavaroktól, amennyiben viszont az imént felsorolt tünetek valamelyikét észleljük a csoportunkban, tegyünk ellene mielőbb!