Mit kell tudnia egy IT vezetőnek?

Akkor csak röviden…

  • VÍZIÓ – CÉLOK – STRATÉGIA: Képes világos jövőkép és konkrét, mérhető célok megalkotására. Lelkesedése másokat is megfertőz. Képes megfelelő stratégia kidolgozására, amellyel a célok elérhetőek. Mindenki számára világossá teszi a szervezeti célokat és stratégiát. Képes a holisztikus (a nagy egészet szemlélő) hozzáállásra. A termelékenységet befolyásoló külső és belső tényezőket átlátja. Üzleti kérdésekben tájékozott, és képes fejleszteni a szervezeti hatékonyságot. A végcél megvalósításának érdekében képes összerendelni egymással a feladatokat és a vállalati erőforrásokat.
  • VEVŐKÖZPONTÚSÁG: Képes összhangot teremteni a munkatársak, az esetleges beszállítók és a megrendelők között. Gondolkodása vevőközpontú. A szervezeti stratégiát a vevői igények mentén alakítja ki, és a fejlesztés/termelés alatt is a vevői visszajelzések alapján módosítja a rendszert.
  • KÜLSŐ KAPCSOLATOK: Képes a konkurens vállalatokkal kölcsönösen előnyös keret megállapodásokat, stratégiai szövetségeket kötni.
  • OPERATÍV MEGBESZÉLÉSEK: Képes összeállítani a megbeszélendő kérdések listáját, és rangsorolni is azokat. Gyakorlott a megbeszélések levezetésében, kreativitásra és proaktivitásra serkenti a kollégákat. Ha szükséges mediációs (konfliktuskezelési) tevékenységet is ellát. Gondolkodást segítő módszereket használ, és támogatja a kollégák ötletelését, vélemény kifejezését. Képes elfogadni más nézeteit és álláspontját. Gondolkodása rugalmasan követi a beérkező javaslatok ritmusát.
  • DÖNTÉS: Egyértelművé teszi, hogy Ő hozza a döntéseket, viszont mindenki véleményére kíváncsi. Különféle döntési módszereket használ, hogy csökkentse az emberi hibák bekövetkezésének valószínűségét. Csakis megfelelő mennyiségű információ birtokában hoz döntést. Határozottan, de empatikusan kezeli pozitív és negatív kimeneteleket is.
  • INSPIRÁCIÓ: Lelkesedése magával ragadja az embereket (mint a vízió esetében). Megfelelően és tisztán kommunikálja az elvárásait, és ellenőrzi is azok megvalósulását. Ösztönzi a munkatársak kezdeményezéseit. Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatársi visszajelzéseket, és ezek ismeretében szervezeti és metodikai változásokat hajt végre.
  • PROJEKTMENEDZSMENT: Képes mások hatékony irányítására, vezetésére. Képes a kulcsszerepek és kulcsszereplők kiválasztására és egyeztetésére. Beosztja a feladatokat és a határidőket. Képes megfelelő döntéshozók kiválasztására. Megfelelően támogatja a projektet jelenlétével.
  • TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT: Képes világosan kommunikálni a feladatokat, felelőssel, határidővel. Leköveti a teljesítéseket és reagál a csúszásokra. Teljesítményértékelési és motivációs rendszert dolgoz ki a munkatársak számára. Belső indíttatást alakít ki és nem parancsot ad. A jól működő eljárásokat tovább erősíti a szervezeten belül, a gyengébbeket átalakítja.
  • RENDSZERSZEMLÉLET: A szervezeti problémákat rendszerszinten vizsgálja. Képes a hatékonyságnövelésre a szervezeti infrastruktúra, és az emberi kapcsolatok területén egyaránt. Probléma esetén nem csak az egyéneket, hanem az egész csapatot vizsgálja. A szervezeti struktúrába csak olyan mértékben avatkozik be, amennyire feltétlenül szükséges. Átlátja a rendszer apróbb változtatásainak hatását a vállalat egészére.
  • COACHING: Képes alap szinten coaching/teamcoaching tevékenységre a csoportján belül. Természetesen egy vezető nem vállalhatja hitelesen és hatékonyan a beosztottjai coaching folyamatainak kivitelezését, de mindenképpen ismernie kell a módszert, és szükség esetén tudnia kell, hogy külső szakemberhez kell fordulni. Enyhébb esetekben képes az empatikus visszajelzése és a konstruktív, bátorító kérdések megfogalmazására. Ezekkel a főbb alapképességekkel kell rendelkeznie egy vezetőnek ahhoz, hogy megfelelő szinten el tudja látni feladatait. Láthatóan mindegyik pontban megfogalmazott igénynek való megfelelés önmagában is hatalmas feladat, de szerencsére a legtöbb képesség feljavítható egy elfogadható szintre a megfelelő coaching folyamat alkalmazásával. Mindazonáltal még ebben az esetben is szükséges, hogy a vezető lássa meg a fejlődése szükségességét. Néha ez jelenti a legnagyobb akadályt a tökéletesség felé vezető úton. Nem vitás, hogy mindenkinek van hová fejlődnie. A kérdés csak az, hogy ezt belátja-e vagy a tökéletesség illúziójába ringatja magát.